Tuesday, April 14, 2020, 12:03 | No Comments »

Jag tycker att det är spännande med människans anpassningsförmåga. De senaste veckorna har ställt krav på oss alla, som vi inte var beredda på. Men trots all sorg, oro och rädsla som livet för med sig, så finns också en enorm energi, kampvilja, solidaritet och empati i samhället. Styrkor som blommar upp och som gör oss lite mer kärleksfulla. På den skola där jag arbetar (och säkert på de flesta andra) har det varit en positiv stämning där alla hugger i extra och hjälper varandra. Givetvis blir det inte en pedagogisk verksamhet av samma höga kvalitet som i "vanliga" fall, men det funkar. Det blir good enough, och ofta mer än så. När en stor del av personalstyrkan saknas, elever är hemma och behöver skoluppgifter att göra, andra elever är i skolan och behöver undervisning, föräldrar är oroliga och vänder sig till skolan i olika frågor och städmaterial och handsprit tar slut, så blir det väldigt tydligt hur flexibla människor är. Det är coolt.


Saturday, February 1, 2020, 15:55 | No Comments »

I mångt och mycket handlar mitt arbete om just detta. Samarbete. Jag startade sidan kuratorshund.se när jag visste att Luna skulle komma och att vi skulle utbilda oss till terapihundsteam. Från och med 2020 driver jag också Linda Backman Prata AB samt terapihundar.se (tillsammans med min kollega Anna-Karin). Så just nu är det en härlig röra av handledning, samtal och företagande som snurrar i huvudet.


Tuesday, November 26, 2019, 17:06 | No Comments »

Plötsligt händer det. Vi är nu officiellt ett certifierat skol- och terapihundsteam. Ett års utbildning är genomförd och nu kan vi fokusera på att jobba och göra skillnad på ett sätt som bara vi kan. Det är ju bara vi som är vi. 


Sunday, October 27, 2019, 07:55 | No Comments »

Bara några veckor nu till det är dags för examen. För vår del får intyget vänta en stund till då vi har några praktiktimmar kvar att göra, men teorin hoppas vi sitter. När jag går igenom vad vi gjort under den här perioden och jag ser hur Luna har utvecklats som individ och i sin relation till eleverna kan jag inte annat än att bli oerhört stolt över henne. De utvärderingar som vi fått från såväl elever som vårdnadshavare och pedagoger visar hur viktigt detta jobb är. 

En dag var vi i skogen med en elev i åk 4. Luna gick runt oss och hade alla sinnen öppna för vad som skulle hända. Hon reagerade på allt hon såg, hörde, luktade eller kände. Eleven fick göra iordning ett godisträd och släppa fram Luna till det. Plötsligt hade hon fullt fokus på att lösa uppgiften och brydde sig inte om att en annan hund passerade förbi. En av godisbitarna satt för högt upp, så hon behövde be eleven om hjälp och kunde sedan bli klar. Jag och eleven hade ett bra samtal om hur hon kunde fokusera när instruktionen blev tydlig. Senare fick jag höra att eleven räckt upp handen i klassrummet och bett läraren om hjälp att förstå uppgiften, något som inte hänt tidigare. 

Jag kan givetvis inte bevisa det, men jag tolkar detta som att Luna hade lyckats visa eleven att det är ok att be om hjälp och att vi alla behöver veta vad som förväntas av oss för att vi ska kunna göra rätt.

Samtidigt som nervositeten inför examen givetvis finns där, så är jag så sugen på att få börja jobba "på riktigt". 


Friday, May 24, 2019, 14:01 | No Comments »

Vi har tagit oss halvvägs genom utbildningen till skol- och terapihundsteam. Praktiken är påbörjad och det går så bra. Det är fantastiskt att se hur Luna arbetar på olika sätt med olika elever och vilken betydelse hon kan ha i både en grupp och för en enskild elev.

Den här veckan har vi varit på friluftsdag med åk4 i strålande solsken och utflykt med åk 3 i hällande regn. Det är tydligt att Luna gillar att vara med i dessa sammanhang, men jag tror att hon ännu mer gillar att jobba i lite mindre sammanhang och kan fokusera på en elev i taget.

Till hösten utvecklas arbetet än mer då jag har införskaffat en husvagn, som blir vårt nya arbetsrum vid skolan. Där kommer vi kunna träffa elever utan att hunden kommer in i lokalerna. Det blir toppen! 


Organisationsnummer: 559237-6379
Lunda 254
74194 Knivsta
(c)2020, All Rights Reserved
Hit counter: 31486
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage