Wednesday, January 6, 2021, 14:37 | No Comments »

Att lämna något välbekant och kasta sig ut i det okända ställer stora krav på en människa. Det kräver mod. Mod att känna tillit och hopp. Tillit till att det blir bättre sen. Inte samma som förut, men så småningom så blir det bättre. This too shall pass.

Om 2020 har lärt oss något så är det att vi är modiga. Företagare som vågat ställa om sin verksamhet för att bistå mänskligheten med trygghet på olika sätt. Sjukvårdspersonal som än en gång visat sina superkrafter. Föräldrar som lyckas ge sina barn trygghet och kärlek mitt i ett kaos. Grannar som går ärenden åt sina medmänniskor. Alla vi som inte ger upp. Alla som känner att de inte orkar mer. Modet har växt sig starkt i individer, organisationer och samhällen. Det är så häftigt att se.

Trots den pågående pandemin och all sorg, saknad och rädsla den fört med sig, var 2020 det fjärde bästa året genom tiderna ur ett globalt perspektiv. Många positiva saker har hänt, men som inte riktigt fått utrymme i det offentliga debattrummet. Fler barn har tillgång till utbildning. Färre personer har dött av svält. Den extrema fattigdomen har minskat. Tillgången på sjukvård är större än någonsin. Vi ska inte glömma det!

När vi nu kastas in i ett nytt år, lämnar vi eländet från 2020 bakom oss och tar med oss modet, hoppet och tilliten in i framtiden. Vi vänder blad, vässar pennan och skriver berättelsen vidare utifrån all den kunskap och erfarenhet vi fått med oss. God fortsättning på det nya året till oss alla!


Monday, August 24, 2020, 13:12 | No Comments »

För de allra flesta bär livet med sig en ansenlig del lidande och skavande. Ofta kan man ganska lätt veta vad det handlar om (konflikt med någon/ekonomiska bekymmer/ohälsa etc) och ibland skaver det utan att man hittar någon tydlig orsak. 

Det är inte alltid lätt att veta vad som är normalt skavande och vad man behöver hjälp för att hantera. Det enda sättet att veta vad som kan anses vara "normalt" är ju att jämföra sig med andra. Är mina skavsår psykisk ohälsa, eller är de en naturlig och jobbig del av livet? Det är här det blir så viktigt med samtal. De äkta samtalen, de vardagliga och ömsesidiga. De där vi får se varandras olika delar av livet. Där vi kan blotta det som skaver.

På sociala medier väljer vi ganska hårt och medetet vilka delar av livet som vi visar upp. En tydlig majoritet av inläggen är ganska harmoniska och ger en bild av balans och lycka. Om dessa bilder utgör en stor del av alla de bilder av andras liv som jag möter. Hur ska jag då kunna avgöra om mina egna skavsår behöver plåster? 

Föreningen Mind har nu en kampanj där de vrider och vänder på de här tankarna mycket klokt. Läs gärna.

Livet kan skava på 1000 sätt


Thursday, August 20, 2020, 12:04 | No Comments »

En vanlig dag fattar vi väldigt många beslut. I varje beslut tar vi hänsyn till en mängd olika variabler. Inte sällan gör vi våra val utifrån vad vi tror (eller vet) att någon annan vill att vi ska välja.

Tänk dig att en vän bjuder in dig till en tillställning som ska ske om några dagar. Innan du svarar ja eller nej – fundera över om det svar du tänker ge  kommer från ett val du gjort för din egen skull, eller för någon annans skull.

Jag menar inte att man bara ska välja utifrån sig själv. Eller bara utifrån andras behov. Men att man behöver göra sig själv medveten om varför man väljer det man väljer. Finns det någon balans i dina val?


Sunday, July 12, 2020, 11:07 | No Comments »

Läste ett inlägg där en hundförare stolt berättade att hon tränat sin hund att stå ut med fasthållande kramar och hur detta skulle vara någon grundfärdighet hos hunden. I mina öron låter det alldeles horribelt.

Mitt jobb som hundförare innebär att vara hennes skyddsombud och se till att hon aldrig utsätts för situationer där hon inte vill vara. Om jag har en elev som inte vet hur man kramar (inte) en hund, så ser jag till att situationen inte uppstår. När Luna jobbar med mig på skolan är det bland annat för att eleven ska få träna på att läsa kroppsspråk och sociala regler. Jag är hennes tolk och hjälper eleverna att förstå och respektera det hon säger. Ofta leder det till diskussioner om människors kroppsspråk och signaler, vilket ger ett bättre klimat i elevgruppen. 

Vi jobbar mycket med integritet hos barnen och var och ens rätt att bestämma över sin egen kropp. Självklart gäller det också för hunden. 


Wednesday, June 17, 2020, 19:59 | No Comments »

Känns frågan igen? Kanske är det en mänsklig längtan som ligger bakom vår längtan till målet. I många sammanhang har den säkert både räddat liv och möjliggjort utveckling. Så inget ont om målfokus i sig. Men, ibland ställer det sig i vägen och hindrar oss från att se våra framsteg och vi riskerar att fastna i känslan av att inte räcka till. Oavsett vad vi har uppnått så är vi inte nöjda eftersom att vi inte nått ända fram. Alltför sällan frågar vi oss då om det beror på vår egen bristande förmåga eller om målet kanske var för långt borta. I alla fall i relation till våra förutsättningar. 


Organisationsnummer: 559237-6379
Lunda 254
74194 Knivsta
(c)2020, All Rights Reserved
Hit counter: 31466
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage