Varför samtal?
Det nära samtalet har fått en allt mindre plats i dagens samhälle. Kanske är detta en bidragande pusselbit till att den psykiska ohälsan ökar. I mitt arbete möter jag både barn och vuxna som känner sig ensamma och som inte har någon att samtala med. Att känna sig lyssnad på, bli tagen på allvar och att få möjlighet att reflektera över sina funderingar tillsammans med en annan människa är en viktig del i att vara människa. En människa blir människa just genom mötet med andra människor. 

Det finns många anledningar till att gå i samtal hos en professionell samtalsledare. Oavsett om du vill må bättre med dig själv, i dina relationer eller förändra din livssituation, kan jag som kurator ge dig stöd i en prövande period, ställa frågor som kan utveckla dina tankebanor eller hjälpa dig att hitta möjliga lösningar på dina utmaningar. Tillsammans sätter vi upp mål och syfte utifrån hur din livssituation och dina behov ser ut. Mitt lyssnande blir ditt läkande. 

Exempel på teman och frågeställningar: 
  • Att komma vidare efter en utmattning, depression eller annan kris. 
  • Problematisk skolfrånvaro (hemmasittare). 
  • Föräldraskapets utmaningar. 
  • Förlamande sorg. 
  • Ofrivillig ensamhet. 
  • När livet ändrar riktning. 
  • Rädslor och fobier. 
  • Trauma. 

Vi börjar med ett kartläggande samtal där vi utforskar hur din situation ser ut och vad du vill att vi arbetar med. Tillsammans gör vi sedan en plan för hur vi ska arbeta vidare. Om jag anser att du behöver en hjälp som jag inte kan ge dig, så hjälper jag dig till rätt person. Du kan själv avsluta kontakten när du vill.
Varför handledning?
Att vara människa är en ständig process och utveckling som i mångt och mycket handlar om att förhålla sig till andra människors processer. Det är med andra ord upplagt för missförstånd och komplikationer. När vi lär oss att förhålla oss till varandra på ett sätt som leder till att vi drar nytta av varandra för det gemensamma målet kan vi utvecklas till något mer än summan av våra enskilda bidrag. 

I handledning arbetar en arbetsgrupp tillsammans för att utveckla sitt arbete och samarbete i relation till sitt uppdrag. Vi arbetar med såväl grupprocesser som med enskilda frågor och ärenden. Gruppens behov styr. 

Handledning är en process, vilket innebär att vi träffas flera gånger under en period. Ofta bokar man en termin i taget. 

Konsultation inriktas mot en specifik frågeställning och sker vid enstaka tillfällen. 

I min handledarutbildning är jag inriktad mot förskola och skola, vilket gör att jag har specifik kunskap om att handleda inom pedagogisk verksamhet.
Linda Backman Prata AB
org.nr: 559237-6379                                                                  (c)2023, All Rights Reserved
Hit counter: 81125
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage